Ontstaan Mensendieck

De vrijheid die voor ieder mens haalbaar is, is het leren vinden en volledig benutten van de mogelijkheden die zijn of haar lichaam in zich draagt.


Ontstaan

Oefentherapie


De grondlegster van de oefentherapie Cesar/Mensendieck is mevrouw Bess Mensendieck (1867-1957).

De visie dat men zelf de vorm van zijn lichaam kan bepalen, ontwikkelt zij tijdens het beeldhouwen naar levende modellen. Hoewel niet  iedereen een ideaal  lichaam als een Griekse God of Godin kan hebben, bemerkt ze dat vele mensen niet ten volle de mogelijkheden van hun lichaam benutten. Zij  besluit te gaan werken met 'levend' materiaal en richt zich eerst op vrouwen. Zowel vrouwen uit de gegoede kringen als vrouwen die dankzij de industrialisatie zwaar en ongezond werk doen. Om aan de eisen die hen gesteld worden tegemoet te kunnen komen, ontwikkelt ze een oefenmethode. Zij legt daarin de nadruk op de relatie tussen een normale functionele manier van bewegen en de natuurlijke schoonheid van het lichaam. Spieren die hun natuurlijke functie vervullen en op een goede manier worden gebruikt, verkeren in een optimale conditie. Een ieder kan zijn eigen lichaam zo 'boetseren' dat het de indruk geeft van kracht en gratie.


Bess besluit ook met patiënten te gaan werken  en stapt daarmee in een in die tijd opkomende traditie waarin oefeningen worden ingezet als middel om de gezondheid te herstellen  of te versterken.  Ze begint poliopatienten te behandelen, een groep waarvan zij merkt dat zij veelal passief worden behandeld, waarbij juist een activerende benadering met respect voor de wil en motivatie van de patienten veel meer tot stand brengt. De patiënt wordt in staat gesteld om zelf aan zijn lichamelijk functioneren te werken en houdt daarmee de eigen verantwoordelijkheid


Zelf doen, zelf zien, zelf doorvoelen en zelf oordelen

Een belangrijk kenmerk van haar methode is dat een patiënt pas iets kan leren als hij snapt hoe de houding of beweging tot stand komt. Daarom staat 'begrijpen'  in Oefentherapie Mensendieck centraal. Een oefentherapeut legt de oefeningen uit, zo kan een patiënt door het luisteren naar de informatie uit zijn spieren en gewrichten en door te kijken naar zichzelf in de spiegel leren wat de meest efficiënte manier van bewegen is.


Opleiding, Cesartherapie en huidig beroep

Rond 1928 starte een opleiding  in Amsterdam. Later in de  jaren veertig kregen ook de Universitaire ziekenhuizen  Amsterdam en  Utrecht hun eigen afdeling Mensendieck. Vanaf 1973 werd de methode een erkende, door ziekenfondsen vergoede behandelwijze in de medische wereld. Naast oefentherapie Mensendieck bestaat de oefentherapie Cesar. Mevrouw  Cesar was een leerling van mevrouw Mensendieck. Zij begon een eigen opleiding. De oefentherapie Cesar heeft een aantal accent verschillen. De uitgangspunten zijn echter gelijk en beide stromingen zijn inmiddels verenigd in dezelfde beroepsvereniging:  de VvoCM.