Tarieven en vergoedingen

06-41214085


info@oefentherapiedevrijevogel.nl


Dagmar de Vogel,

Oefentherapeut Mensendieck


De vrijheid die voor ieder mens haalbaar is, is het leren vinden en volledig benutten van de mogelijkheden die zijn of haar lichaam in zich draagt.


Tarieven en          vergoeding

 


De contractvrije oefentherapie die ik aanbied wordt vaak voor 70% tot 80% vergoed door de zorgverzekeraar. Omdat oefentherapie vergoed wordt uit de aanvullende verzekering moet u dan wel aanvullend verzekerd zijn en valt de therapie niet onder de eigen bijdrage.

Vraag uw verzekeraar naar de voorwaarden voor de vergoeding van contractvrije oefentherapie Cesar/Mensendieck en vraag ook naar het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt daar dit per verzekeraar en persoon kan verschillen.Soort zitting

Tarief met ingang van

01-01-2020

Duur

Individuele behandeling in de praktijk

32 euro

30 minuten

Intake, onderzoek bij verwijzing (eerste behandeling)

42 euro

45 minuten

Screening Directe Toegang, intake en onderzoek (eerste behandeling zonder verwijzing)

42 euro

45 minuten

Behandeling oefentherapie aan huis of bij instelling

45 euro

30 minuten

Verzuimtarief

25 euro


Eenmalige behandeling werkplek

40 euro

30 minuten

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek

45 euro

30 minuten
Het is gebruikelijk dat u na de behandeling direct afrekent, u krijgt dan een factuur mee, of die versturen we naar u per e-mail, om in te dienen bij uw verzekeraar.

Oefentherapie De Vrije Vogel

CONTACTGEGEVENS


1. RUIGEDOORNSTRAAT 108 7721 BR DALFSEN


2. KOEPELWEG 1   

7691 CT BERGENTHEIM

06-41214085

OPENINGSTIJDEN

Dalfsen:

maandag: tijden in overleg


Bergentheim:

 In overlegCopyright @ All Rights Reserved