Slaapoefentherapie


Slaapoefentherapie


Laat uw slaap mijn zorg zijn!


Heeft u moeite met inslapen, doorslapen of wordt u te vroeg wakker?

Een goede nachtrust is van groot belang voor uw lichamelijk en geestelijke gezondheid en wanneer  u een chronisch tekort aan slaap heeft kunt u daar allerlei gezondheidsproblemen door krijgen.


Voor Slaapoefentherapie kunt u in Hoogeveen, Coevorden en Meppel terecht.


De aanpak:


De oefentherapeut is specialist in het bereiken van positieve gedragsverandering. We werken aan de duur,de kwaliteit en het tijdstip van de slaap. Zowel uw dag als uw nacht nemen in onze 24-uurs aanpak, onder de loep. We doorbreken de vicieuze circels waarin u terecht bent gekomen bij slaapproblemen. Goed slapen kunt u leren op verschillende manieren:


- zelfwerkzaamheid: uw krijgt waardevolle ademhalings-en ontspanningsoefeningen om mentaal en fysiek volledig tot rust te komen en hiermee het slaapcentrum in uw diepe hersenen in slaap te sussen.


- theoretisch: door gesprekken inzicht geven in slaapgedrag, voeding en lichaamsbeweging.


- technisch: met slaaprestrictie(verminderen van de tijd in bed) en stimuluscontrole.


- praktisch: door uw zelfbewustzijn te verbeteren, u te leren voelen, ontspannen en focussen en het hoofd uit te leren zetten.


- door cognitieve gedragstherapie door weer positief en neutraal te leren denken en handelen, door oplossingsgericht te zijn en een gezonde manier te vinden om met problemen om te gaan.

Heeft u slaapproblemen?


U kunt bij mij terecht voor slaapoefentherapie

Laat uw slaap mijn zorg zijn!

De vrijheid die voor ieder mens haalbaar is, is het leren vinden en volledig benutten van de mogelijkheden die zijn of haar lichaam in zich draagt.


Dagmar de Vogel,

Oefentherapeut Mensendieck